Het onderzoek maakt gebruik van een aantal grote studiepopulaties die door het Erasmus MC verzameld zijn. Ook zijn er veel samenwerkingsverbanden met studies buiten Nederland en zijn er met hen consortia gevormd. Dat maakt het mogelijk data van enorme omvang te verkrijgen.

ERGO (n = 20.000)

ERGO (Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek) is een langlopend bevolkingsonderzoek voor mensen van 45 jaar en ouder die in de Rotterdamse wijk Ommoord wonen. Met uitgebreide onderzoeken en interviews komen we steeds meer te weten over het ontstaan en verloop van veelvoorkomende ouderdomsziektes, waaronder leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Op deze manier levert ERGO veel wetenschappelijke kennis om gezond ouder te kunnen worden.

CORRBI Biobank

De CORRBI biobank (Combined Ophthalmic Research Rotterdam Biobank) is een databank voor klinische en genetische gegevens van patiënten met erfelijke oogheelkundige aandoeningen. De biobank is opgericht door het Oogziekenhuis Rotterdam en de afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC in Rotterdam. Ook gegevens van patiënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie worden meegenomen bij toestemming.

 

Consortia (Samenwerking met andere onderzoeksgroepen)

European Eye Epidemiology (E3) (n = 170.000)

Het E3 consortium is een samenwerking tussen 31 groepen uit 13 verschillende Europese landen, opgezet om oogheelkundig onderzoek in Europa te bevorderen en in stand houden. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan frequentie en impact van oogziekten in Europese populaties, identificatie van risicofactoren bij oogziekten en voorspelling van het natuurlijk beloop van oogziekten.

EYE-RISK (n = 53.000)

Binnen het E3 consortium is een project gestart voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie: het EYE-RISK project (2015 – 2019). Hierin wordt aandacht gegeven aan persoonsgerichte oplossingen voor langdurige preventie en behandeling van maculadegeneratie.  EYE-RISK is de grootste database voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie in Europa.

International Age-related Macular Degeneration Genomics Consortium (IAMDGC) (n = 50.000)

Het IAMDGC consortium is een samenwerking tussen 26 groepen wereldwijd en beschikt over de grootste verzameling aan DNA gegevens voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Het consortium is opgezet om de genetische architectuur van maculadegeneratie te bestuderen, waarbij zowel veelvoorkomende als zeldzame genetische varianten, en diens uitingen, in kaart worden gebracht.