Behandeling AMD

Patiënten met vroege of intermediaire AMD krijgen van oogartsen het advies om voedingssupplementen met een hoog gehalte aan antioxidanten in te nemen (Richtlijn maculadegeneratie in Nederland). De voedingssupplementen zijn speciaal ontwikkeld voor het oog en bevatten vitamine C, vitamine E, zink, luteïne en zeaxanthine. De samenstelling van de oogformule is in een gerandomiseerd onderzoek onder duizenden patienten zorgvuldig onderzocht (AREDS). Personen die deze supplementen innamen hadden 25% minder risico op progressie van AMD. Ze zijn opgenomen in de Nederlandse richtlijn voor preventie van macula degeneratie.

Er is momenteel geen geneesmiddel voorhanden dat AMD kan voorkomen. Een gezonde leefstijl kan wel het risico op AMD sterk verlagen. Bij een gezonde leefstijl dient u te denken aan het eten van de juiste voeding, sporten, roken vermijden en een gezond gewicht. Als er sprake is van een vroege/intermediaire AMD, verlaagt een gezonde leefstijl de kans op het ontwikkelen van Late AMD. Ook laat recent onderzoek zien dat  progressie van het tweede oog bij mensen met reeds aan een oog Late AMD langzamer gaat als zij een gezond dieet hebben en supplementen gebruiken.

Behandeling

Voor de natte vorm van AMD is momenteel een behandeling met injecties in het oog mogelijk. Deze injecties bevatten een antilichaam (anti-VEGF, vasculaire endotheliale groeifactor), tegen het stofje dat voor de bloedvatgroei en lekkage zorgt. De behandeling zorgt voor verbetering van het zicht en wordt vaak niet meer gestopt. Meestal blijven een aantal injecties per jaar nodig. Helaas treedt verslechtering van de gezichtsscherpte na een paar jaar toch op.

Complicaties

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie kan leiden tot verschillende complicaties:

Verlies van gezichtsvermogen

Dit is vaak de reden voor het bezoek aan de oogarts. Naast daling van de gezichsscherpte kunnen rechte lijnen als golvend gezien worden. Ten gevolge van deze visuele problemen kunnen taken zoals lezen en gezichten herkennen moeilijker worden. Dit kan leiden tot stress, depressie en angst.

Niet meer geschikt om te rijden

Vooral Late AMD kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. Bij visuele problemen is het belangrijk een oogarts te bezoeken die kan beoordelen of het (nog) veilig is om te rijden.

Visuele hallucinaties

Bij het sterk afnemen van het gezichtsvermogen, kunnen sommige mensen last krijgen van visuele hallucinaties. De hersenen kunnen fantasiebeelden maken, om te compenseren voor niet ontvangen beelden. Vaak zijn dit beelden uit het geheugen. Het is belangrijk om te weten dat deze hallucinaties komen door de problemen met het zicht en niets te maken hebben met een veranderde mentale toestand.

Zelf testen op natte AMD

Het is belangrijk beide ogen regelmatig te testen op mogelijke aanwezigheid van natte AMD. Dit kan met behulp van de Amslertest.

Zo voert u een betrouwbare test uit:

  • Draag de gewone bril of lenzen
  • Houdt het raster op 30 centimeter van het gezicht
  • Bedek één van de ogen met de hand
  • Kijk met het andere oog strak naar het middelpunt van het raster
  • Kijk goed naar wat er gebeurt:

* Neemt u golvende lijnen of vervormingen waar?

* Verschijnen er zwarte of vage vlekken?

  • Herhaal de test nu eventueel met het andere oog.
  • Wanneer u een van bovenstaande verschijnselen ziet, neem dan contact op met uw oogarts of huisarts

AMSLER test

A. Normaal zicht

B. Raadpleeg
uw huisarts