Om akelige complicaties voor te kunnen zijn, zoals het ernstige gezichtverlies, is onderzoek naar het ontstaan van LMD hard nodig. Omdat het aantal mensen met late LMD oploopt, zal ook het aantal patiënten met complicaties de komende jaren toenemen en is het van belangrijk om op tijd in te grijpen. Aan het Erasmus MC Rotterdam werken wij, onderzoekers van de afdeling Oogheelkunde, samen met de afdelingen Epidemiologie, Klinische Genetica en Neurowetenschappen om uit te zoeken hoe AMD en de bijbehorende complicaties te voorkomen zijn.

Cirkel van kennis

Ons onderzoek richt zich op oorzaak, identificatie, voorspelling en behandeling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). Binnen deze thema’s worden verschillende vraagstukken onderzocht, onder andere: “Wat is de rol van overerving en leefstijl bij LMD?”, ‘’Welke moleculaire routes spelen een rol bij LMD en hoe uit zich dat?’’, “Hoe kunnen we hedendaagse technologie gebruiken om LMD in een vroeg stadium op te sporen en te voorspellen?”, “Hoe kunnen we onze dagelijkse gewoontes aanpassen om ziekte te voorkomen?”. Door gebruik van verschillende studiepopulaties is het mogelijk deze vragen te beantwoorden.