Wat is AMD?

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD) is een van de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid bij ouderen in de Westerse wereld. AMD is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, oftewel de macula. De vroege vorm van AMD geeft over het algemeen geen visuele klachten. Wanneer de vroege vorm van de ziekte overgaat in latere vormen treedt irreversibele slechtziendheid op met ernstige gevolgen voor de kwaliteit van leven.  

Simulatie van een stadswandeling Visuele pathologiën: Leeftijdsgebonden maculadegeneratie – Ligue Braille | Brailleliga

Wat gebeurt er bij AMD?

Een gezond netvlies registreert de beelden die we zien en verzendt deze via de oogzenuw naar de hersenen. Het centrale deel van het netvlies, de macula, regelt ons vermogen om scherp te zien bijvoorbeeld bij het lezen of bij autorijden. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat centraal de grootste concentratie aan kegeltjes aanwezig is. Bij AMD sterven de kegeltjes en staafjes van de macula, met als gevolg centraal verlies van gezichtsscherpte (wazig zien) en beeldvervormingen (golvende beelden in het zicht). Uiteindelijk kan het centrale zicht volledig verloren gaan.

Vroege of intermediare AMD wordt gekenmerkt door meerdere middelgrote drusen (subcellulaire depositen, dit zijn ophopingen van afvalproductie die eruit zien als gelige vlekjes). Wij onderscheiden twee type AMD: 

  1. Geografische atrofie ‘droge vorm van AMD’. De grootste groep (80-90% van de gevallen) lijdt aan de droge vorm. Met het ouder worden, kan de uitwisseling tussen het netvlies en het bloedvatenstelsel verstoord raken. Hierdoor raakt het netvlies als het ware ondervoed en kunnen (vetachtige) afvalstoffen zich op stapelen. Dit noemt men ‘drusen’.
  1. Choroidale neovascularisatie ‘de natte vorm van AMD’ (10-15% van de gevallen). De natte AMD wordt gekenmerkt door abnormale groei van bloedvaatjes onder de macula. Deze nieuwe vaatjes zijn erg kwetsbaar, gaan snel stuk en veroorzaken vocht en bloedingen. In tegenstelling tot de droge vorm, gaat het bij de natte vorm om snelle vervorming en plotseling verlies van centraal zicht. Uiteindelijk kan een natte AMD, door de bloedingen, overgaan in littekenvorming in de gele vlek. (Disciforme AMD).

Ook komen er ‘combinaties’ voor, dat noemen wij Mix AMD.

In deze video legt Oscar Eggen het ontstaan van de droge en natte vorm van leeftijdsgebonden maculadegeneratie  uit. Welke risicofactoren spelen een rol bij AMD? Is AMD te behandelen?

AMD is in de laatste jaren wereldwijd fors toegenomen. In Europa hadden +-15 miljoen ouderen vroege AMD en +-7 miljoen ouderen late AMD. Dit zal de komende jaren toenemen naar ongeveer 21 miljoen mensen met vroege AMD in 2040 en 4.8 miljoen mensen met late AMD.

In deze video legt Oscar Eggen het ontstaan van de droge en natte vorm van leeftijdsgebonden maculadegeneratie  (AMD) uit. Welke risicofactoren spelen een rol bij AMD? Is AMD te behandelen?