Genetisch onderzoek

In onze studiepopulaties doen wij ook onderzoek naar genen die betrokken zijn bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD). Dit doen wij in samenwerkingsverband (met verschillende consortia). Een belangrijk consortium voor genetisch onderzoek is het International Age-related Macular Degeneration Genomics (IAMDG) consortium, welke bestaat uit 39 studies wereldwijd met DNA gegevens voor 50.000 personen met en zonder AMD. Met behulp van deze gegevens zijn meer dan 50 genen gevonden die een rol spelen bij AMD. Uit de studie kwam voort dat complement genen en ARMS2 de belangrijkste genen zijn voor AMD, bovendien werden verschillende zeldzame genetische varianten voor AMD gevonden. De verscheidenheid aan genen benadrukt de verschillende biologische mechanismen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van AMD.
Ook verrichten wij grootschalig genetisch onderzoek over AMD in de E3 en EYE-RISK consortia. EYE-RISK bestaat uit 14 studies, inclusief bevolkingsstudies, met DNA gegevens van 53.000 personen. De DNA gegevens kunnen gecombineerd worden met klinische gegevens en omgevings-en leefstijlfactoren om zo het beloop van AMD beter te voorspellen.