Verzekering voor proefpersonen

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten door het Erasmus MC. De verzekering dekt schade door het onderzoek. Niet alle schade is gedekt. In bijlage B vindt u meer informatie over de verzekering. Daar staat ook aan wie u schade kunt melden.

Informeren huisarts en/of behandelend specialist

Wij zullen uw huisarts en/of behandelend specialist altijd laten weten dat u meedoet aan het onderzoek. Dit is voor uw eigen veiligheid. Als u dit niet goed vindt, kunt u niet meedoen aan dit onderzoek. Als wij afwijkingen vinden die nog niet bekend waren, zullen wij contact

opnemen met uw huisarts en/of behandelend specialist. Indien wij nog vragen hebben over uw medische voorgeschiedenis of medicijngebruik, kunnen wij ook contact met hen opnemen.

Vergoeding voor meedoen

De deelname aan het onderzoek kost u niets. De voedingssupplementen worden gratis aan u verstrekt.  U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit onderzoek, maar u krijgt uw reiskosten vergoed voor het bezoek aan het centrum in Rotterdam waar de oogonderzoeken plaatsvinden.

Heeft u vragen?

Als u tijdens het onderzoek vragen, klachten of vragen over uw rechten heeft, neem dan contact op met de onderzoekers. U kunt voor vragen, klachten of vragen over uw rechten contact opnemen met de volgende personen:

Drs. A.P.M. de Koning-Backus, promovenda, Erasmus MC
en Prof.dr. C.C.W. Klaver, oogartsepidemioloog,
Erasmus MC (voor contactgegevens zie bijlag A).

Als u twijfelt of u mee wilt doen aan ons onderzoek kunt u een arts raadplegen die zelf niet bij het onderzoek betrokken is, maar wel deskundig is op dit gebied:
Dr. N.C. Naus, oogarts, Erasmus MC (voor contactgegevens zie bijlage A).

Als u niet tevreden bent over het onderzoek kunt u dit melden bij de onafhankelijke klachtencommissie van het Erasmus MC (voor contactgegevens zie bijlage A).

Ondertekening
toestemmingsformulier

Wanneer u genoeg bedenktijd heeft gehad en mee wilt doen met dit onderzoek, vragen wij u het bijbehorende toestemmingsformulier (bijlage C) in te vullen. Het
toestemmingsformulier wordt door de onderzoeker bewaard. U krijgt een kopie of een tweede exemplaar van deze toestemmingsverklaring. Dank voor uw aandacht.