Klinischonderzoek

ERGO

Het Erasmus MC in Rotterdam is in 1990 gestart met een groot bevolkingsonderzoek: het ERGO-onderzoek (internationaal bekend als ‘The Rotterdam Study’. Inwoners van de Rotterdamse wijk Ommoord ouder dan 40 jaar worden uitgenodigd voor dit bevolkingsonderzoek en gevolgd over tijd.
De verschillende orgaansystemen in het menselijk lichaam worden voor elke deelnemer onderzocht, alsmede diens leefstijl en genetische informatie. Gedurende het oogonderzoek wordt de gezichtsscherpte, de oogdruk en de brilsterkte gemeten, worden oogafmetingen bepaald, en worden foto’s en scans gemaakt van het netvlies middels fundus fotografie, autofluorescentie, infrarood en OCT.
Binnen het ERGO-onderzoek vonden wij dat AMD de belangrijkste oorzaak is voor blindheid en slechtziendheid, onafhankelijk van brilsterktes lager dan -6. Daarnaast hebben wij kunnen aantonen dat inname van carotenoïden, zink en omega-3 vetzuren geassocieerd zijn met een lager risico op LMD, en een dieet van 200 gram groenten, twee keer fruit per dag en twee keer per week vis het risico op eindstadium LMD met de helft vermindert.

Het E3 consortium en het EYE-RISK project

Het European Eye Epidemiology (E3) consortium is een samenwerking tussen 31 groepen uit 13 Europese landen, waaraan 21 langlopende bevolkingsstudies verbonden zijn. Binnen het E3 is in 2015 het EYE-RISK onderzoeksproject gestart met als speerpunt leeftijdsgebonden maculadegeneratie.  Door de beschikbaarheid van een grote hoeveelheid aan gegevens, waaronder gezichtsscherpte, beeldvorming, leefstijl, DNA en biologische monsters kunnen wij gedetailleerde studies doen naar risicofactoren en gevolgen van LMD. 
Dankzij dit grootschalige onderzoek weten wij onder andere dat het aantal personen met blindheid door LMD in 2040 bijna zal gaan verdubbelen. Projecties laten ook zien dat het aantal personen aangedaan door LMD het aantal inwoners van Nederland zal overschrijden. Verder weten wij nu dat een hoog HDL-cholesterol een risicofactor is voor LMD, en dat een Mediterraan dieet 41% vermindering geeft van het risico op late LMD.