Mogelijke ongemakken

De mogelijke ongemakken zijn minimaal.  Bij het oogonderzoek aan het begin en het eind van de studieperiode is het nodig u oogdruppels te geven die uw pupil zullen verwijden. Het kan zijn dat u tijdelijk minder goed kunt zien en u kunt last hebben van fel licht. Wij raden u daarom aan om voor de zekerheid een zonnebril mee te nemen. Het is niet verstandig na het onderzoek auto te rijden of alleen naar huis te fietsen of te lopen. Deze ongemakken zullen na ongeveer 2 uur weer over zijn. Er is een hele kleine kans dat de oogboldruk zal toenemen door de oogdruppel. Mocht het zo zijn dat de ongemakken na 6 tot 12 uur toch niet over zijn of dat uw oog pijn doet kunt

u contact opnemen met de onderzoeker. Andere ongemakken zijn de bloedafname aan het begin en het eind van het onderzoek en de vingerprikken die u thuis moet uitvoeren.

Mogelijke voor- en nadelen

Meedoen aan het onderzoek heeft geen direct medisch effect op uw aandoening. Op de langere termijn heeft het volgen van de adviezen wel een positief effect op uw aandoening. Alle deelnemers krijgen gratis voedingssupplementen en 2 maal een uitgebreid oogonderzoek. Mochten wij afwijkingen aan uw ogen ontdekken die nog niet bij de oogarts bekend zijn, dan sturen wij u door naar

een oogarts of optometrist. Afhankelijk van de groep waarin u wordt ingeloot kunt u extra informatie krijgen over uw persoonlijk risicoprofiel en extra coaching. Uw deelname zal bijdragen aan meer kennis over hoe patiënten de leefstijl adviezen ervaren en dit opvolgen geeft ons de mogelijkheid strategieën te ontwikkelen die patiënten beter motiveren.

Het kan zijn dat u het als nadelig of (te) belastend ervaart, om vragenlijsten in te vullen, om naar het onderzoekscentrum te komen en hier de standaard oogonderzoeken te ondergaan, om tweemaal bloed geprikt te worden en de eenvoudig uit te voeren vingerprik te doen. In dat geval raden wij u aan om niet deel te nemen.

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

Meedoen is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, hoeft u verder niks te doen. U hoeft geen toestemmingsformulieren te tekenen en u hoeft niet aan te geven waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet kunt u op elk moment stoppen met het onderzoek zonder aan te geven waarom u wilt stoppen. Het niet volgen van de adviezen is geen reden om uw deelname te stoppen.

Einde van het onderzoek

Uw deelname aan het onderzoek stopt als:

  • u zelf kiest om te stoppen,
  • het einde van het hele onderzoek is bereikt (1 jaar),
  • de onderzoeker het beter voor u vindt om te stoppen,
  • het Erasmus MC, de overheid of de beoordelende medisch-ethische toetsingscommissie, besluit om het onderzoek te stoppen.

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers onderzocht zijn.