Wat meedoen inhoudt

Het onderzoek duurt 1 jaar (12 maanden) plus een eenmalig vervolgonderzoek na nog 1 jaar (in maand 24) waarbij u voor de laatste keer onderzocht wordt (bloedafname, oogmeting, vragenlijst invullen). Wij kunnen u niet verplichten de leefstijl adviezen op te volgen. Wel geven wij, afhankelijk van in welke groep u door middel van loting geplaatst wordt, aanvullende informatie of hulp.  Alle studie gerelateerde bezoeken, tests en studievoedingssupplementen worden gratis aan de proefpersonen aangeboden. Bovendien worden alle reiskosten vergoed.

Om in aanmerking te komen voor deze studie:

  • Bent u tussen 55 en 85 jaar 
  • Heeft u een diagnose:
    • AMD in vroeg of intermediair stadium
    • En/of AMD in een laat stadium in 1 oog
  • Woonachtig in de buurt van Rotterdam 
  • Of, bent u bereid om 1 keer per jaar naar Rotterdam te reizen (in totaal 3 keer)

Schematische weergave van de AMD-LIFE studie. Deelnemers, in totaal 150, worden via loting toegewezen aan de 3 verschillende groepen.

Groep 1:

‘Standaardaanbevelingen’. Dit zijn de aanbevelingen en adviezen volgens de 2014 Richtlijn Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie: het letten op gezonde voeding, regelmatig sporten of andere fysieke activiteiten, matig alcoholgebruik, niet roken en het innemen van voedingssupplementen met antioxidanten (vitamin C, vitamin E, zinkoxide, koperoxide, luteine en zeaxanthine).

Groep 2:​

’Standaardaanbevelingen + gepersonaliseerde risicoprofiel’. Naast de aanbevelingen zoals voor groep 1 geldt, krijgen deelnemers informatie over hun risico op het beloop van AMD. De berekening van het risicoprofiel zal gebeuren volgens een gevalideerde voorspellingsmodel waarin uw genetische informatie bekeken en gecombineerd wordt met gegevens over uw huidige leefstijl.

Groep 3:​

’Standaardaanbevelingen + gepersonaliseerde risicoprofiel + coaching’. Naast de aanbevelingen en extra informatie zoals in groep 2 verstrekt zullen deze deelnemers extra gemotiveerd worden door coaching: deelnemers krijgen motiverende interviews, wordt gevraagd doelen te stellen, krijgen tips om fysieke activiteit te bevorderen en krijgen regelmatig informatie over hun leefstijl.