Home

Over AMD

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (age-related macular degeneration, of wel AMD) is een van de belangrijkste oorzaken van het verlies van gezichtsvermogen bij ouderen in de westerse wereld. AMD is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, oftewel de macula. AMD is een ziekte van ouderen. Naarmate de bevolking ouder wordt, zal het aantal mensen met AMD de komende jaren toenemen.

Erasmus MC

Over AMD onderzoek

Om visuele complicaties voor te kunnen zijn, zoals het ontwikkelen van ernstige slechtziendheid, is onderzoek naar het ontstaan van AMD hard nodig. Onze onderzoeksgroep van de afdelingen Oogheelkunde en Epidemiologie van het Erasmus MC Rotterdam zoekt uit hoe AMD ontstaat en hoe voortschrijding van de ziekte voorkomen kan worden.

AMD-Life Studie

Therapietrouw van de Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie-aanbevelingen. De afdelingen Oogheelkunde en Epidemiologie van het Erasmus MC doen gedurende 2 jaar onderzoek naar bevorderende strategieën voor veranderingen in levensstijl en voeding. Hier vindt u meer informatie over het AMD-LIFE onderzoek.

Het onderzoek

Hier vindt u meer informatie over wat u kunt verwachten bij deelname aan het AMD-LIFE onderzoek.

EYE-RISK-project: bestrijding van blindheid bij ouderen 

Cijfers

over de onderzoeksgroep

5

studiepopulaties

17

teamleden

4

publicaties in 2019

NIEUWS