Om visuele complicaties voor te kunnen zijn, zoals het ontwikkelen van ernstige slechtziendheid, is onderzoek naar het ontstaan van AMD hard nodig. Met de vergrijzing van de maatschappij neemt het aantal mensen met late AMD toe, en de voorspelling is dan ook dat het aantal slechtzienden in ons land fors zal toenemen. Het is belangrijk om op tijd in te grijpen. Onze onderzoeksgroep van de afdelingen Oogheelkunde en Epidemiologie van het Erasmus MC Rotterdam zoekt uit hoe AMD ontstaat en hoe voortschrijding van de ziekte voorkomen kan worden.

Cirkel van kennis

Ons onderzoek richt zich op oorzaak, identificatie, voorspelling en behandeling van AMD. Binnen deze thema’s worden verschillende vraagstukken onderzocht, onder andere: “Wat is de rol van overerving en leefstijl bij AMD?”, ‘’Welke moleculaire routes spelen een rol bij AMD en hoe uit zich dat?’’, “Hoe kunnen we hedendaagse technologie gebruiken om AMD in een vroeg stadium op te sporen en te voorspellen?”, “Hoe kunnen we onze dagelijkse gewoontes aanpassen om ziekte te voorkomen?”. Door gebruik van verschillende studiepopulaties is het mogelijk deze vragen te beantwoorden.